Veelgestelde vragen

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Biotoopprojecten op de Kaart is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Waarom biotoopprojecten.nl?

Dagelijks werken duizenden vrijwilligers, overheden en grondgebruikers aan behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit in het landschap. Behoort u ook tot deze groep? Biodiversiteit in het landelijk gebied vraagt om goed beheer. Dit vergt kennis van zaken, samenwerkingskracht, tijd en geld. Jaarlijks worden in Nederland duizenden biotoopmaatregelen uitgevoerd om planten en dieren een handje te helpen. Veel van deze initiatieven zijn onzichtbaar en versnipperd over vele organisaties en particulieren. Het is de hoogste tijd dat deze investeringen zichtbaar worden gemaakt, gedeeld en vergroot.

Wat zijn biotoopprojecten?

Sommige planten en dieren kunnen steeds moeilijker overleven in het Nederlandse landschap. Dit terwijl de natuur juist gebaat is bij een verscheidenheid aan leven: biodiversiteit. Er zijn in ons land veel organisaties actief die zich inzetten voor bescherming, aanleg en onderhoud van een mooi landschap waar vele dier- en plantensoorten zich thuis voelen. Dit werk van natuurorganisaties, particulieren en vrijwilligers krijgt niet altijd de aandacht die het verdient, omdat het meestal onzichtbaar is voor de omwonende, voorbijganger of natuurliefhebber. Deze website maakt hier een einde aan en laat u zien waar in uw omgeving aan een mooi landschap wordt gewerkt, wie hierbij betrokken zijn en hoe ú kan meehelpen of bijdragen aan een mooi landschap, met veel biodiversiteit.

Ik heb een project aangemeld, maar ik zie dat nog niet op de website staan.

Geen zorgen. Als u de bedankpagina heeft gezien na het aanmelden van uw project is uw project aangemeld! Het kan nog even duren voordat uw project ook op de kaart zichtbaar is. De redactie van deze website beoordeelt de tekst en kijkt eventueel naar passend beeldmateriaal, links, etc. Deze verwerking kan enkele werkdagen duren.

Kan ik contact opnemen met de Jagersvereniging?

Uiteraard. Het initiatief voor deze website ligt bij de afdeling ecologie van de jagersvereniging. Zij zijn te bereiken via info@biotoopprojecten.nl of telefonisch via: 033 – 461 9841

Hoe kan ik helpen bij een biotoopproject?

De deelnemers aan een biotoopproject zitten vaak om hulp verlegen. Soms gaat het dan om meehelpen in het veld, bijvoorbeeld met akkers inzaaien, eendenkorven plaatsen of takkenrillen maken. Bij andere projecten is het werk zodanig dat het alleen door professionals gedaan kan worden, dan is een financiële bijdrage gewenst. Neem contact op met de projectleider om te bespreken wat jij kan doen!

Mag ik bij een project gaan kijken?

Meestal kan dat wel, vaak liggen projecten gewoon aan openbare wegen of paden dus dan kan het sowieso. Buiten wegen en paden een project bezoeken kan alleen in overleg met de projectleider of zijn partnerorganisatie! Dit in verband met verstoring en plaatselijke toegangsregels. Via de projectpagina kunt u contact opnemen met de betreffende projectbeheerder.

Moet ik de exacte lokatie van een project opgeven?

Dat zou wel fijn zijn, maar hoeft uiteraard niet. Het zetten van een stip in de buurt is ook prima. Het gaat immers om het publiceren van de lokale activiteit en niet om de exacte lokatie. Die informatie kan ook de contactpersoon geven.

Ik wil foto's en fimpjes toevoegen, hoe doe ik dat?

Bij het aanmelden van een project staat een knop waarmee u foto's en filmpjes kunt toevoegen. Gebruik het liefst foto's in het jpg of jpeg formaat met een grootte van hooguit # bij # pixels.

Ik heb hele lijsten met projecten die ik wil invoeren, kan dat ook in een keer?

U kunt dat zelf niet, maar wij kunnen dat voor u doen. We hebben daarvoor een formulier met gegevens die u minimaal zelf moet aanleveren. Foto's en fimpjes en commentaren zult u echter zelf moeten toevoegen.

Ik heb geen foto's van mijn project, hoe maak ik het toch leuk?

De website voegt zelf foto's toe als ze niet worden ingevuld. Het zijn standaardfoto's die de lezer duidelijk maken waar het over gaat

Kan ik een project verwijderen of aanpassen?

Ja, als u het project heeft aangemeld kunt u het ook zelf aanpassen of verwijderen. U bent de baas over uw eigen projecten.

Waar wordt op gelet bij het goedkeuren van projecten die ik heb aangemeld?

Uiteraard moet uw project passen bijdragen aan de biotoop. Uw project moet aansluiten bij één van de projectcategorieën. Daarnaast mag het project een reclame zijn en u kunt geen oproep doen voor donateurs of giften.

Kan ik doorverwijzen naar de site van mijn eigen organisatie of bedrijf?

Ja, u kunt prima doorverwijzen. Echter reclame-uitingen, commerciële berichten, leden- of fondsenwerving, persoonlijke discussies of alles wat niets met de uitvoering van het project te maken heeft zijn niet toegestaan. Het is hierom dat de Jagersvereniging of een andere beheerder de projecten niet automatisch goedkeurt, maar even doorleest voor goedkeuring. Bij niet plaatsing wordt altijd even contact opgenomen met de indiener om de tekst eventueel aan te passen.

Hoe is de privacy geregeld?

De gegevens op de website die privacygevoelig zijn worden conform wetgeving beheerd, zoals mailadressen. Openbare projecten die zijn gepubliceerd op websites, sociale media, in jaarverslagen of anderszins worden door ons nooit voorzien van NAW-gegevens. Wij verzoeken u dat ook niet te doen als u zelf projecten aanmeldt.
Onze privacyverklaring vindt u via deze link.

Uw vraag niet gevonden?

Stel middels het onderstaande formulier uw vraag aan de beheerders van deze website. U ontvangt na uiterlijk 3 dagen een antwoord.